De Omgevingswet

Animatie over manier waarop de Omgevingswet de regels over de leefomgeving bundelt en overzichtelijker maakt.

De Omgevingswet

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven...[zucht]... komen vaak maar lastig van de grond.
Vanaf 2021 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet, 1 loket, 1 procedure - en die gaat van 26 naar 8 weken.
Eenvoudiger, sneller en goedkoper dus.
Vanaf 2021 kunt u in één oogopslag zien welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan millieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen...
Zo blijft de kwaliteit van uw omgeving in orde.
Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt in 1 x aan alle regels getoetst.
En bínnen de regels is er veel ruimte voor initiatief.
Bijvoorbeeld:
- Met uw buren in eigen energieopwekking voorzien..
- Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte..
- Van een leeg stuk land een speelveld maken..
- De oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café.
Ook heeft u met de Omgevingswet meer te zeggen over uw directe omgeving.
Zo kunt u bijvoorbeeld met overheid en ontwikkelaars van te voren meedenken over grote bouwprojecten.
De Omgevingswet van 2021: Meer invloed op uw omgeving, snel aan de slag!