CV Hans Alders

Hans Alders is voorzitter van Energie-Nederland, de branche-organisatie van energiebedrijven die werkt aan een toekomstgericht (internationaal) energiebeleid dat tegemoet komt aan de prioriteiten en verwachtingen ten aanzien van de zekerheid, betaalbaarheid en verduurzaming van onze energievoorziening. In het verleden was Alders minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (1989-1994) en Commissaris van de Koningin (1996-2007) in de provincie Groningen en Directeur van de Europese vestiging van United Nations Environment Program.

Op dit moment heeft Alders verschillende bestuursfuncties. Zo is naast voorzitter bij Energie-Nederland onder meer commissaris (voorzitter) van ProRail, lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW, Kwartiermaker Omgevingsraad Schiphol en voorzitter van de Alderstafels voor de vliegvelden Schiphol, Eindhoven en Lelystad.