CV Anne Heins

Anne Heins combineert zijn functie als hoofd Vergunningverlening en handhaving met zijn taak als coördinerend informatiemanager bij het waterschap in Midden-Nederland. Na zijn studie elektrotechniek en technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente, is Heins, na een loopbaanperiode bij enkele bedrijven, vanuit een organisatieadviesbureau actief geweest bij o.a. de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Zoetermeer en ook als interim hoofd Watersysteembeheer bij het Hoogheemraadschap. Vier jaar geleden maakte hij de overstap naar een vast dienstverband. Dit keer als hoofd Vergunningverlening en handhaving, onder andere om het waterschap in de aanloop naar de Omgevingswet toekomstbestendig te maken door het digitaliseren van de diensten voor burgers en bedrijven.