Anne Heins over digitaal denken en doen

Ook het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden biedt als waterschap een digitaal loket voor het afhandelen van aanvragen en meldingen. Hoofd Vergunningverlening en handhaving Anne Heins vertelt in zijn college dat het waterschap voor het regelen van meldings- en vergunningplichtige activiteiten in de leefomgeving hetzelfde gemak wil aanbieden als een webshop. In dit geval als specialistische overheidswinkel voor ‘leven met water in de leefomgeving’.

Inhoud college

De stap die daarvoor is gezet, is het vertalen van de regelgeving van het waterschap en de waterwet in herkenbare online producten voor burgers en bedrijven. Daarbij is het denken in beperkingen door regelgeving veranderd in het aanbieden van concrete mogelijkheden voor iedereen die activiteiten in de leefomgeving wil uitvoeren.

Als overheidsorganisaties hun eigen diensten op termijn op deze manier vanuit een winkelconcept aanbieden, kan het brede palet van vergunning-of meldingplichtige activiteiten in de leefomgeving naast en met elkaar worden aangeboden, stelt Heins in zijn college. Daardoor zal het één loket-principe waarnaar de overheid streeft, zich als vanzelf vertalen in een ‘elk loket-principe’ voor de samenwerkende overheidsorganisaties. Daarmee komt via alle kanalen hetzelfde aanbod beschikbaar, waardoor burgers, bedrijven en organisaties hun zaken in de leefomgeving gemakkelijk, overzichtelijk en direct online kunnen regelen en afhandelen.

Anne Heins over digitaal denken en doen

(Naast een viaduct staat een windturbine te draaien. Aan de oever van een rivier ligt een zeilboot. Beeldtitel: Kijk op de Omgevingswet. Een man in een vergaderzaal. Beeldtekst: Kijk op de Omgevingswet. Anne Heins over digitaal denken én doen. Iemand slaat een filmklapper dicht.)

LEVENDIGE MUZIEK

ANNE HEINS: Ik ben hoofd Vergunningverlening en Handhaving van een waterschap. Een waterschap is bevoegd gezag voor allerlei activiteiten in de leefomgeving zodra het in de buurt van water is. Denk aan het lozen op water het onttrekken van water voor beregeningen maar ook voor grondwateronttrekkingen en voor het aanleggen van beschoeiingen en bruggen en bijvoorbeeld het leggen van kabels in of bij een dijk.

Ik wil je graag meenemen in ons denken over digitale dienstverlening in de aanloop naar de Omgevingswet.

Voor ons een geweldig inspirerend thema want eigenlijk komen allerlei gedachten die we hadden bij elkaar.

Laat ik 's beginnen om je mee te nemen naar een veehouder.

Die heeft een agrarisch perceel gekocht naast het zijne, gescheiden door een sloot.

Dat wil hij natuurlijk met een dam aan elkaar... toegankelijk maken.

Daar moet hij voor bij de gemeente zijn, voor de huidige wetgeving de provincie heeft een landschapsverordening daar moet hij zich ook melden en omdat het bij een sloot is natuurlijk ook bij ons, bij het waterschap.

De veehouder heeft drie brieven te versturen: naar de gemeente de provincie en ons, en dat gaat in allerlei bakjes in, uit en met een beetje pech, na weken, hoort hij uit drie verschillende hoeken of het mag of niet en hoe het in elkaar zit.

Als ik dat nou 's vergelijk met in ons dagelijkse leven hoe wij shoppen of hoe mijn dochter shopt, bijvoorbeeld.

Schoenen, kleding, horloges... Die begint te googelen.

En met dat googelen heb je onmiddellijk webshops.

Een aantal... daar zie je de hele reeks.

En toen kregen wij op een bepaald moment een suggestie, het idee als wij nou ook 's zo gaan denken voor activiteiten in de leefomgeving?

Wij denken in een webshop voor activiteiten in de leefomgeving en voor ons rondom water. Zijn we gaan doen.

We hebben dus heel veel activiteiten benoemd, heel veel die herkenbaar zijn voor de burger, de boer of bedrijven die iets willen.

En al doordenkend kwamen we natuurlijk ook heel snel op categorieën want het helpt je ook om te structureren: waar zijn wij van?

Nou, we hebben vier categorieën nu vier productlijnen, zou je het kunnen noemen.

Onttrekken en lozen van water, activiteiten bij en om een dijk activiteiten in, op of rond het water en omgaan met hemelwater.

Ja, en zo doordenkend, wat bieden wij dan?

Wij zijn daardoor ook gaan denken in onze producten.

En we hebben de beweging gemaakt van beperkingen dit mag niet, dat mag niet, aan deze regel moet u voldoen, naar mogelijkheden.

Want op een webshop, en nu bij ons, kom je op een pagina, bijvoorbeeld 'Dammen' en dan heb je drie mogelijkheden. Eén: een dam onder zorgplicht mag je doen.

Iets lastiger, een grotere dam, onder algemene regel met criteria die wat zwaarder zijn, dan moet je melden.

Maar als je dat doet, mag je het doen.

Ja, en natuurlijk de zware optie, de vergunningplichtige dam moet je aanvragen, natuurlijk digitaal maar ook daar ga je weer weken op wachten.

In dat denken zijn we dus overgegaan naar mogelijkheden en we zijn ook daardoor, weer op de webshopgedachte gedacht als we nou de categorie van algemene regels, die je moet melden meteen gaan afhandelen?

Wij zijn er een pilot voor begonnen voor aannemers die bouwputbemalingen doen.

Dan onttrekken ze een tijdje grondwater, de kelder kan worden gebouwd en het grondwater komt weer omhoog.

Die logt in, prikt op een van de kaarten, die steeds slimmer worden en die kijkt of het mag.

Hij kan meteen melden waar hij het water kwijtraakt en of het aan de kwalitatieve eisen voldoet.

En zo maken we drie stukjes wetgeving, combineren we en als dat kan, als een melding, vult hij wat gegevens in en hopla.

De transactie is klaar, hij krijgt de pdf met wat hij gemeld heeft en wat de voorwaarden zijn gemeente, provincie krijgen een afschrift en in onze systemen zitten de data, meteen.

Even doordenkend over die digitale ondersteuning van de Omgevingswet...

We hebben daar ook een GIS-systeem, een Geografisch Informatiesysteem.

Prik op de kaart bij ons betekent dat hij ook meteen beschikbaar kan zijn voor iedereen: hier gebeurt weer wat.

(Hij legt z'n ene hand op de andere.)

In die beweging zijn we bezig.

Even terug naar m'n winkeltje, want wij stellen ons nu op en voor dat wij een winkeltje zijn rondom water.

De niche-specialist voor water in de leefomgeving.

Maar stel je nou voor dat we 's doorbouwen.

Dat we ook evenementen, bouwen en wonen in zo'n winkeltjesdenken toevoegen.

Wordt het dan niet eigenlijk heel leuk om te zien hoe het één-loketprincipe, waar de burger uiteindelijk mee gediend zou zijn en wij als overheid naartoe willen, hoe dat zich vertaalt in een elk-loketprincipe voor de overheid?

Elke overheid, of het nou via Omgevingsloket online is of de gemeente of de provincie of de omgevingsdiensten elk kanaal heeft het hele winkeltje in de aanbieding.

Dus uiteindelijk op weg naar de stip op de horizon voor de burger webshoppend, één loket, en achter de grenzen van de overheden schakelen we alles bij elkaar en lossen we het op.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beeldtekst: Meer weten? Kijk op omgevingswet.pleio.nl.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN STOPT DAN