Colleges Kijk op de Omgevingswet

In de serie videocolleges 'Kijk op de Omgevingswet' bespreken experts vanuit hun eigen achtergrond verschillende facetten van de Omgevingswet. Bekijk de 7-minuten colleges en krijg een beeld bij thema's zoals de voordelen van integraal werken en meer flexibiliteit. Of de praktische consequenties van het werken met een omgevingsvisie en het omgevingsplan, en het belang van goed omgevingsmanagement.