Consultatie aanvullingswetten bodem en geluid tot 17 mei 2016

Parallel aan de Omgevingswet, die op 22 maart 2016 breed is aanvaard in de Eerste Kamer, worden de aanvullingswetten geluid, bodem, grondeigendom en natuur opgesteld. De beleidsontwikkeling op deze onderwerpen was nog volop in beweging, toen de Omgevingswet werd opgesteld. Om inhoudelijk van gedachten te kunnen wisselen over deze ontwikkelingen worden deze onderwerpen via aanvullingswetten in het stelsel van de Omgevingswet ondergebracht. Na vaststelling van deze wetten door het parlement, gaan deze wetten op in de Omgevingswet.

De internetconsultatie voor de aanvullingswetten bodem en geluid is op 22 maart 2016 gestart. Tot 17 mei 2016 kan worden gereageerd op deze aanvullingswetten.

Waar kunt u reageren?

Via de website www.mijnoverheid.nl kunt u reageren.

Via deze link komt u direct bij de pagina over de Aanvullingswet bodem.
Via deze link komt u direct bij de pagina over de Aanvullingswet geluid.

Aanvullingswetten grondeigendom en natuur

De consultatie Aanvullingswet grondeigendom start rond de zomer. De consultatie van de Aanvullingswet natuur start vermoedelijk eind van dit jaar.