Nationale Omgevingsvisie van start

Met de Omgevingswet in 2018 wordt ook een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van kracht. De Omgevingswet verplicht bestuurders een integrale visie te maken waarin diverse belangen in onderlinge samenhang worden beschouwd. Het Rijk, de provincies en gemeenten doen dit in een Omgevingsvisie. Het vroegtijdig samenwerken met de omgeving (burgers, bedrijven en belangenorganisaties) staat hierbij centraal. Dit vergroot de kwaliteit en het draagvlak voor het besluit. Het Rijk is samen met andere overheden, bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties aan de slag met de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Strategische keuzes
Wat moet de Rijksoverheid doen aan waterveiligheid? Hoe ziet Nederland eruit als we in 2050 100% duurzame energie gebruiken? Wat voor invloed hebben ICT ontwikkelingen op de bereikbaarheid? Hoe wonen en werken we in 2050? Dit zijn slechts een paar opgaven waar het Rijk nu al rekening mee moet houden om Nederland in 2050 leefbaar, veilig en bereikbaar in te richten.

De strategische, nationale keuzes op het gebied van Ruimte, Water, Verkeer, Vervoer en Milieu worden beantwoord in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

De Nationale Omgevingsvisie vervangt ten minste 80 sectorale visies en beleidsplannen van het Rijk. De visie wordt geen gedetailleerd plan, maar toont de hoofdlijnen en ambities voor de inrichting van Nederland in 2050. Een verhaal dat lokale overheden in staat stelt om eigen afwegingen te maken.

De Nationale Omgevingsagenda: focus en richting

In dialoog met de samenleving, maatschappelijke partners, andere departementen, wetenschap en andere overheden moet duidelijk worden welke onderwerpen en ambities in de visie moeten komen. Het resultaat van deze zoektocht staat in de Nationale Omgevingsagenda (NOA) die medio 2016 gereed is. Hiermee bepaalt het Kabinet focus en richting. In 2016 en 2017 wordt de agenda verdiept en worden denkrichtingen onderzocht in het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie. Het is aan een volgend kabinet om uiteindelijk de Nationale Omgevingsvisie vast te stellen.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor NOVI Nieuws. Het programmateam Nationale Omgevingsvisie houdt via de digitale nieuwsmail NOVI Nieuws zijn stakeholders op de hoogte van het proces en de inhoud.

Aanmelden? Stuur een e-mail naar: PostbusNationaleOmgevingsvisie@minienm.nl o.v.v. NOVI Nieuws.