Eerste Kamer stemt in met Aanvullingswet natuur, belangrijke mijlpaal Omgevingswet

Vandaag heeft de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met de Aanvullingswet natuur. Het wetsvoorstel sluit aan bij de Omgevingswet, zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan, de omgevingsverordening en de omgevingsvergunning.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten van deze aanvullingswet zijn de manier van natuurbescherming en de kwaliteit van de natuur. Met het opnemen van natuur in de Omgevingswet worden de belangen van onze natuur consequent en aan de voorkant meegenomen in bijvoorbeeld het omgevingsplan en de omgevingsvisie. Dat voorkomt dat toepassing van de natuurregels achteraf vertragingen oplevert, bijvoorbeeld bij de omgevingsvergunning. De bestaande natuurregels gaan inhoudelijk ongewijzigd over naar de Omgevingswet. De ordening van regels verandert. Dit betekent dat het bestaande niveau van natuurbescherming hetzelfde blijft.

Kansen

De wet biedt kansen om het belang van natuur te verenigen met andere belangen, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt daar ook al mee geoefend. In Deventer is bijvoorbeeld in het bestemmingsplan Tuinen van Zandweerd geregeld dat er alleen gebouwd mag worden als er een bijdrage wordt geleverd aan natuurinclusief bouwen.

Belangrijke mijlpaal

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Met deze wet hebben we de inhoudelijke regelgeving van de Omgevingswet parlementair behandeld en is deze nu helemaal compleet. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de stelselherziening van het omgevingsrecht. Ik ben bijzonder trots dat we samen deze stap hebben gezet naar een wet die zo belangrijk is voor de inrichting van onze omgeving.