Eerste omgevingsagenda vastgesteld volgens werkwijze Omgevingswet (NOVI)

Landsdeel Oost komt als eerste met een omgevingsagenda. Deze eerste omgevingsagenda is vandaag vastgesteld in de ministerraad en is tot stand gekomen via de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI is een instrument uit de Omgevingswet en zorgt ervoor dat de maatschappelijke opgaven zoals woningbouw en energietransitie beter uitgevoerd kunnen worden.

Samen werken aan omgevingsagenda's

Via de omgevingsagenda worden de verschillende omgevingsvisies van Het Rijk, provincies, gemeentes en waterschappen met elkaar in verbinding gebracht. Landsdeel Oost startte als eerste met de pilot in opdracht van de provincie Overijssel, Gelderland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en heeft nu de gebiedsagenda als eerste gereed.