Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet in consultatie

Vandaag start de internetconsultatie van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet. Iedereen die dat wil kan van 8 juni tot en met 20 juli 2020 reageren op het concept van deze regeling. Het concept is een uitwerking is van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet.

Aanvulling van de Omgevingsregeling

De Aanvullingsregeling die nu in consultatie is, vult de Omgevingsregeling op een aantal punten aan. De regels zijn opgenomen in artikelen en in bijlagen. De bijlagen bevatten de technische meet- en rekenmethoden. Door de Aanvullingsregeling zal een aantal bestaande regelingen ingetrokken worden.

Aanvullingswet en Aanvullingsregeling

De Aanvullingsregeling maakt onderdeel uit van de regelgeving in het zogenaamde aanvullingsspoor geluid. De Aanvullingswet is op 9 maart 2020 in het Staatsblad (nr. 2020, 83) gepubliceerd. Het Aanvullingsbesluit geluid is voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Het Aanvullingsbesluit geluid:

  • vult de AMvB’s onder de Omgevingswet aan
  • werkt de regels over bepaalde geluidbronnen verder uit

Het aanvullingsbesluit bevat daarnaast regels over het toelaten van geluidgevoelige gebouwen nabij die geluidbronnen. De Aanvullingsregeling geluid bevat de praktische regels om de instrumenten toe te passen  zoals opgenomen in de wet en het besluit.

Vernieuwing van het omgevingsrecht

De Aanvullingswet en de Aanvullingsregeling zijn onderdeel van de vernieuwing van het stelstel van het omgevingsrecht.

De beoogde inwerkingtredingsdatum van het stelsel van de Omgevingswet, waarvan deze regeling een onderdeel wordt, is 1 januari 2022. Het aanvullingsspoor geluid wordt ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie