Nieuwe Crisis- en herstelwetprojecten dragen bij aan integrale gebiedsontwikkeling

Steeds meer gemeenten gebruiken de Crisis- en herstelwet om alvast te experimenteren met de mogelijkheden van de Omgevingswet. Onlangs zijn er weer 15 Chw-projecten verspreid over heel Nederland bijgekomen. In deze projecten gaan gemeenten bijvoorbeeld aan de slag met integrale en organische gebiedsontwikkeling.

Zo wil de gemeente Haarlem in de buurt van het centrum een multifunctioneel gebied met woningen, bedrijven, winkels en horeca ontwikkelen. En daarbij zoveel mogelijk rekening houden met belangrijke opgaven als duurzaamheid, de energietransitie en klimaatadaptatie. In een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, de voorloper van het omgevingsplan, worden deze ambities vastgelegd.

Ook de gemeente Roosendaal gebruikt het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte om een gebied, Stadsoevers Oost in dit geval, te creëren waarin ruimte is voor wonen, werken, leren en ontspanning. Hoe dat precies gebeurt, ligt nog niet vast. De gemeente wil het gebied namelijk organisch – stap voor stap – ontwikkelen. Wel is vastgelegd dat er in ieder geval rekening moet worden gehouden met zaken als duurzame energie, genoeg ruimte voor groen en klimaatbestendigheid.

Crisis- en herstelwet

De Chw loopt vooruit op de Omgevingswet. Door de Chw kunnen gemeenten nu al experimenteren met elementen uit de Omgevingswet. Hierdoor kunnen ze in aangewezen gebieden bijvoorbeeld flexibeler bestemmingsplannen maken. En zo ruimte creëren voor nieuwe woningen en duurzaamheidsprojecten.

In totaal lopen op dit moment 400 Chw-projecten in 200 gemeenten. Via een halfjaarlijkse wijziging van het Besluit uitvoering Chw – de zogeheten tranches – kunnen experimenten worden toegevoegd. Door middel van een ministeriële regeling onder de Chw kunnen snel nieuwe projecten worden toegevoegd aan bestaande experimenten.

Meer informatie