Crisis- en herstelwet draagt bij aan duurzaamheidsdoelen gemeenten

De projecten uit de negentiende tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw) – die nu inwerking is – dragen onder meer bij aan de duurzaamheidsambities van gemeenten. Zo regelt een nieuw Chw-experiment dat de gemeenten Amsterdam en Harderwijk strengere milieu-eisen kunnen stellen voor nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen.

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) berekent hoe milieubelastend nieuwbouwprojecten zijn. Nieuwe woningen en kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m2 moeten op dit moment voldoen aan een MPG met een grenswaarde van 1.0. De Chw maakt het mogelijk dat Amsterdam en Harderwijk – gemeenten die de komende tijd veel woningbouw realiseren – een MPG-eis van 0.9 kunnen opleggen. Dat zorgt voor een milieuwinst van 10 procent.

Hijskranen
©Riesjard Schropp

Innovatieve stalsystemen

Veehouders in Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel willen tests houden met innovatieve stalsystemen die voor minder geuruitstoot moeten zorgen. Dat kan met proefstallen. De huidige wet- en regelgeving schrijft echter voor dat zo’n proefstal moet voldoen aan de eisen voor een traditionele stal. Omdat deze eisen te hoog zijn voor proefstallen, is het praktisch onmogelijk om de innovatieve stalsystemen te testen. Via de Chw kunnen wel passende eisen worden gesteld voor een specifieke proefstal en kunnen verschillende tests dus doorgaan.

Crisis- en herstelwet

De Chw loopt vooruit op de Omgevingswet. Door de Chw kunnen gemeenten nu al experimenteren met elementen uit de Omgevingswet. Hierdoor kunnen ze in aangewezen gebieden bijvoorbeeld flexibeler bestemmingsplannen maken. En zo ruimte creëren voor nieuwe woningen en duurzaamheidsprojecten.

In totaal lopen op dit moment 400 Chw-projecten in 200 gemeenten. Via een halfjaarlijkse wijziging van het Besluit uitvoering Chw – de zogeheten tranches – kunnen experimenten worden toegevoegd. Door middel van een ministeriële regeling onder de Chw kunnen snel nieuwe projecten worden toegevoegd aan bestaande experimenten.

Meer informatie