Minister Van Veldhoven beantwoordt vragen Eerste Kamer over Invoeringswet en Invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Stientje van Veldhoven voor Wonen en Milieu heeft antwoord gegeven op nadere vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor de Invoeringswet en het ontwerp van het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

In een zogeheten nota naar aanleiding van het verslag gaat minister Van Veldhoven onder meer in op vragen over de implementatie en het digitale stelsel, participatie, de rol van de gemeenteraad en rechtsbescherming.

Verdere procedure

De Eerste Kamer heeft het voornemen om het wetsvoorstel voor de Invoeringswet en het ontwerp van het Invoeringsbesluit op 28 januari plenair te behandelen.