Leeswijzerbijeenkomst Invoeringsregeling aan begin consultatie

De Invoeringsregeling Omgevingswet is 9 december in internetconsultatie gegaan. Reden om bij de start van de consultatieperiode een leeswijzerbijeenkomst te organiseren. Die vond deze week plaats in Utrecht.

Er was veel belangstelling voor de leeswijzerbijeenkomst. De bedoeling van een leeswijzerbijeenkomst is dat de deelnemers na afloop goed geïnformeerd zijn over de consultatieversie en daardoor een gerichte reactie kunnen indienen. Tijdens de bijeenkomst in Utrecht namen projectleider Yvette Bijkerk en juridisch projectleider Els Langenbach de aanwezigen mee in de opbouw, inhoud en werking van de Invoeringsregeling.

Na een sessie over het Digitaal Stelsel Omgevingswet was er gelegenheid om bij diverse tafels aan te schuiven. De deelnemers konden heel gericht aan inhoudelijke experts vragen stellen over onderwerpen in de Invoeringsregeling, zoals energiebesparende maatregelen, aanvraagvereisten vergunningen, geometrische grenzen en overgangsrecht. En die opzet viel in de smaak!
Een medewerker van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vond het bijvoorbeeld prettig om één op één vragen te kunnen stellen: “De vragen die ik had over energiebesparende maatregelen en aanvraagvereisten zijn beantwoord”. En ook de medewerkers van de provincie Limburg hadden er de lange reis voor over: “Altijd goed om weer een gevoel te krijgen bij de inhoud”.

De internetconsultatie loopt tot en met 13 januari 2020.

foto leeswijzerbijeenkomst 18 december 2019
indruk van de bijeenkomst