Experimenteren met Crisis- en herstelwet wordt mainstream

Gemeenten zien de Crisis- en herstelwet (Chw) steeds meer als een vanzelfsprekend middel om te oefenen met de mogelijkheden van de Omgevingswet. Dat blijkt uit de jaarlijkse Voortgangsrapportage over de uitvoering van de Chw die aan de Eerste en Tweede Kamer is aangeboden.

De Voortgangsrapportage laat zien dat er ook in de periode 2017-2018 weer veel Chw-experimenten zijn uitgevoerd en er daarnaast, verspreid over heel het land, experimenten zijn bijgekomen. Hierin deden gemeenten bijvoorbeeld ervaring op met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, de voorloper van het Omgevingsplan. En werkten ze ook op andere manieren al volop met de vele mogelijkheden van de Omgevingswet. Zo experimenteerden ze met duurzame bouwprojecten en het verminderen van overbodige regels en procedures.

Tips uit de proeftuin

De projecten uit 2017-2018 leveren een aantal waardevolle inzichten en praktische tips op voor gemeenten die ook aan de slag willen met Chw-experimenten. Zo zijn goed informatiemanagement en continuïteit in de aansturing twee belangrijke succesfactoren voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

De Voortgangsrapportage laat daarnaast vooral zien dat gemeenten met de Chw op allerlei manieren een tussenstap kunnen zetten naar de Omgevingswet. Welke stap ook wordt gezet: oefenen met de Chw helpt altijd bij het onder de knie krijgen van de vernieuwingen – andere wijze van informatievoorziening, de integratie van verordeningen, integraal werken, participatie, nieuwe juridische constructies – van de Omgevingswet.

Meer tips en trucs voor het werken met de Chw vindt u in hoofdstuk 3 van de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2017-2018. Hieronder kunt u dit document downloaden.

Oosterworld, een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde

De Chw wordt onder meer gebruikt voor de gebiedsinrichting van Oosterwold, een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde.

Crisis- en herstelwet

De Chw loopt vooruit op de Omgevingswet, die naar verwachting in januari 2021 inwerking treedt. Door de Chw kunnen gemeenten nu al experimenteren met elementen uit de Omgevingswet. Hierdoor kunnen ze in aangewezen gebieden bijvoorbeeld flexibeler bestemmingsplannen maken. En zo ruimte creëren voor nieuwe woningen en duurzaamheidsprojecten.

In totaal lopen op dit moment 400 Chw-projecten in 200 gemeenten. Door middel van een ministeriële regeling onder de Chw kunnen snel nieuwe projecten worden toegevoegd aan bestaande experimenten.

Meer informatie