Minister Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over Aanvullingswet bodem

Minister Stientje van Veldhoven voor Wonen en Milieu heeft antwoord gegeven op vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet.

In een zogeheten memorie van antwoord licht minister Van Veldhoven onder meer toe hoe de Aanvullingswet bodem moet waarborgen dat het beschermingsniveau van de bodem hetzelfde blijft. Ook geeft zij aan dat de recente PFAS-problematiek geen gevolgen heeft voor de Aanvullingswet bodem.

Verdere procedure

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgevingswet buigt zich op 10 december opnieuw over de Aanvullingswet Bodem. Naar verwachting neemt de Eerste Kamer in de loop van januari 2020 een besluit over de aanvullingswet. 

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

De Aanvullingswet bodem voegt regels over het beschermen en benutten van de bodem toe aan de Omgevingswet. Deze regels moeten nieuwe bodemverontreinigingen voorkomen en ervoor zorgen dat al bestaande verontreinigen op een duurzame manier worden beheerd. Daarnaast bepaalt de aanvullingswet dat bodemkwaliteit altijd meegenomen moet worden in besluiten over de fysieke leefomgeving.

Meer informatie