Vijftien nieuwe projecten Crisis- en herstelwet

Steeds meer gemeenten gebruiken de Crisis- en herstelwet (Chw) om alvast te experimenteren met de mogelijkheden van de Omgevingswet. Onlangs zijn er weer 15 Chw-projecten verspreid over heel Nederland bijgekomen. In deze projecten gaan gemeenten bijvoorbeeld aan de slag met de ontwikkeling van een spoorgebied, verduurzaming van een binnenstad en een vereenvoudigde bouwtoets.

Hijskranen

De Chw loopt vooruit op de Omgevingswet, die in januari 2021 inwerking treedt. Door de Chw kunnen gemeenten nu al experimenteren met elementen uit de Omgevingswet. Hierdoor kunnen ze in aangewezen gebieden bijvoorbeeld flexibeler bestemmingsplannen maken. En zo ruimte creëren voor nieuwe woningen en duurzaamheidsprojecten.

In totaal lopen op dit moment 400 Chw-projecten in 200 gemeenten. Met de ministeriële regeling onder de Chw kunnen snel nieuwe projecten worden toegevoegd aan bestaande experimenten.

Ontwikkelingsgebied Maasterras

Een van de nieuwe Chw-projecten is het ontwikkelingsgebied Maasterras. Doordat hier tijdelijk – 10 jaar – afgeweken kan worden van milieunormen, is het mogelijk om dit bedrijventerrein bij het spoor te transformeren in een gebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Na deze 10 jaar wordt er weer voldaan aan de normstelling.

Duurzame binnenstad

Nieuwegein is een andere gemeente die aan de slag gaat  met de mogelijkheden van de Chw. De stad wil de meest energieneutrale en klimaatadaptieve binnenstad van Nederland ontwikkelen. Via het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte – de voorloper van het omgevingsplan – kan Nieuwegein deze duurzaamheidsambities vertalen in planregels. Dit is mogelijk omdat zo’n plan betrekking heeft op de gehele fysieke leefomgeving.

Vereenvoudigde bouwtoets

De gemeente Doesburg wil dat het makkelijker wordt om een bouwvergunning aan te vragen. De vereenvoudigde bouwtoets uit de Chw helpt hierbij. Deze toets zorgt ervoor dat er bij een vergunningaanvraag niet meer wordt gekeken of bepaalde gebouwen voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Veiligheid blijft hierbij essentieel. Het resultaat: minder regels en dus sneller een vergunning.

Meer informatie