Botsproevenbijeenkomst Invoeringsregeling ‘meer dan nuttig’

De zogenaamde botsproeven, waarin ontwerp-regels getoetst worden aan de praktijk, blijven voorzien in de behoefte om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Op 18 september kwamen ruim 50 praktijkexperts bijeen om zich te laten informeren over de Invoeringsregeling in de maak.

Invoeringsregeling

Francine L’Ortye (projectleider Invoeringsregeling) en Mariska Jacobs (juridisch projectleider Invoeringsregeling) startten met de uitleg over de inhoud van de Invoeringsregeling en haar plek in het stelsel van de Omgevingswet. In de Invoeringsregeling zijn aanvullende regels opgenomen voor onderwerpen uit de Omgevingsregeling en voor overgangsrecht. Ook zijn regels toegevoegd over het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) .

Verdiepende sessies

Over vier onderwerpen vonden verdiepende sessies plaats: energiebesparende maatregelen, de aanvraagvereisten voor activiteiten rond spoorwegen en bouwactiviteiten, overgangsrecht en het DSO.

In de sessie over energiebesparende maatregelen is ingegaan op de lijsten van erkende maatregelen voor energiebesparing. De deelnemers werken met deze lijsten uit het huidige Activiteitenbesluit. Nu zal er in de systematiek iets veranderen. Er komt een splitsing tussen gebouwgebonden en niet-gebouwgebonden maatregelen.  Daarnaast worden de niet-gebouwgebonden maatregelen niet meer aan bedrijfstakken maar aan activiteiten gekoppeld.

Tijdens de sessie over aanvraagvereisten voor activiteiten rond spoorwegen en bouwactiviteiten werd ingegaan op de juridische achtergronden en de werking van de aanvraagvereisten. Vooraf was hierover al overleg geweest met verschillende partijen, maar nu was er gelegenheid het voor te leggen aan een bredere groep. In de zaal waren zowel vergunningaanvragers als –verleners aanwezig.

Tijdens de sessie over het overgangsrecht kregen de toehoorders een algemeen beeld van hoe het overgangsrecht is opgebouwd en meer te horen over de samenhang tussen het overgangsrecht in de Invoeringswet, het Invoeringsbesluit en de Invoeringsregeling. Deelnemers hoorden graag voorbeelden bij de verschillende opties van het overgangsrecht en het MKB uitte de hartekreet om bij de implementatie het midden- en kleinbedrijf goed te informeren over welke regels wanneer gelden. Het uitgangspunt voor overgangsrecht geldt: wat nu mag, mag straks onder de Omgevingswet ook, tenzij er iets verandert.

Tijdens de sessie over het DSO werd een beeld gegeven van wat er geregeld wordt in aanvulling op de eerdere regelgeving over het DSO en de werking ervan. Ook voor deze sessie was veel interesse. De deelnemers stelden vragen over o.a. de standaard en vragenbomen. Uit de zaal klonken tevreden geluiden over het feit dat alles weer helder op een rij is gezet: ‘Goed om alles weer even te laten landen’.

Vervolg

Eén van de bezoekers vatte de bijeenkomst kort samen: “Het was een meer dan nuttige ochtend!”. Met de opbrengst van de bijeenkomst op zak wordt gewerkt aan een volgende werkversie van de regeling. De Invoeringsregeling gaat dan december 2019 in internetconsultatie.