Crisis- en Herstelwet biedt ook in Zaanstad en Wijk aan Zee ruimte voor ontwikkeling en bescherming van de fysieke leefomgeving

Op woensdag 10 en vrijdag 12 juli bezocht directeur-generaal Omgevingswet Erik-Jan van Kempen twee experimenten waar gebruikt gemaakt wordt van de Crisis- en herstelwet.

Werkbezoek DG Van Kempen Zaanstad

Het Hembrugterrein in Zaanstad is een voormalig Defensieterrein dat nu gekenmerkt wordt door monumentale bedrijfsgebouwen en een bos. Het wordt door de gemeente Zaandam en de private eigenaar van het Hembrugterrein ABC herontwikkeld tot gemengd stedelijk gebied. DG Van Kempen werd woensdag 10 juli verwelkomd door wethouder Ruimtelijke Ordening Songül Mutluer (PvdA) en maakte met vertegenwoordigers van de gemeente en ABC-directeuren Patrick Schlick en Marcel Loosen en Abdel Salemi van de Belgische ontwikkelaar Life een rondwandeling over het Hembrug-terrein. Ingezet wordt op een innovatieve en duurzame ontwikkeling van het gebied. Het wordt een gemengd gebied waar gewoond en gewerkt wordt. De gemeente gaat het bestemmingsplan opnieuw in procedure brengen na de vernietiging door de Raad van State. De zeehavennorm bleek geen goed instrument om in te zetten voor het omgaan met geluid in dit gebied.

Erik-Jan van Kempen roemt de gemeente Zaanstad voor de ambities met het terrein: “In een tijd waarin er veel druk is op de woningmarkt, zijn lef en een innovatieve aanpak belangrijk om versnelling te kunnen realiseren. Wet- en regelgeving moeten dit zoveel mogelijk kunnen ondersteunen. De Crisis- en Herstelwet biedt gelukkig oplossingen voor dit soort belangrijke stedelijke transformaties.”

Werkbezoek DG Van Kempen Wijk aan Zee

Op 12 juli bezocht DG Van Kempen Wijk aan Zee (gemeente Beverwijk). Wijk aan Zee ligt midden in de duinen en is een Europees beschermd natuurgebied (een zogeheten natura2000-gebied).  De natuurwaarden staan onder druk door de nabijgelegen hoogovens van Tata Steel. Dat maakt dat voor woningbouwontwikkelingen in Wijk aan Zee maatregelen genomen moeten worden om de natuurwaarden te beschermen. Er zijn relatief weinig locaties in het gebied beschikbaar.

De Crisis- en Herstelwet is gebruikt om vooruitlopend op de Omgevingswet al nieuwe instrumenten in te zetten zoals de bestemmingsplanactiviteit om beter te kunnen sturen op de toekomstige ontwikkeling. De Chw is onder andere gebruikt om de stikstofruimte benodigd voor de ontwikkeling op te nemen in het bestemmingsplan. Dit is gezien de laatste uitspraak van de Raad van State hierover geen mogelijkheid meer. Hiervoor moet in gezamenlijk overleg een andere oplossing gevonden worden. Het is de wens van de gemeente om in de komende jaren 180 woningen te realiseren. Erik-Jan van Kempen toonde zich onder de indruk van de plannen van de gemeente: “Hier blijkt opnieuw de belangrijke meerwaarde van de Crisis- en Herstelwet waardoor het gedachtegoed van de Omgevingswet nu al kan worden ingezet: ontwikkeling stimuleren door kaders anders te benaderen. Niet denken in ‘waarom mag het niet?’ maar in ‘hoe kan het wél?’”

Werkbezoek DG van Kempen Zaanstad
Werkbezoek DG Van Kempen Zaanstad
Werkbezoek DG van Kempen Zaanstad
Werkbezoek DG Van Kempen Wijk aan Zee
Werkbezoek DG Van Kempen Wijk aan Zee
Werkbezoek DG Van Kempen Wijk aan Zee