Crisis- en Herstelwet stimuleert opnieuw bouw 3.000 woningen

De eerste ministeriële regeling onder de verbeterde Crisis- en Herstelwet (Chw) draagt bij aan de bouw van zo’n 2.500-3.000 woningen. In totaal zijn 26 projecten verspreid over heel Nederland aan de Chw toegevoegd. De regeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

CHW Almere, bouwterrein

‘De gewijzigde wet stelt gemeenten in staat meer tempo te maken’, aldus Lidia Palm, MT-lid bij Eenvoudig Beter. ‘We kunnen nu via een ministeriële regeling snel projecten toevoegen aan bestaande experimenten’. Lidia is blij met de 26 projecten waarmee onder andere de bouw van zo’n 3.000 woningen gestimuleerd wordt. ‘Maar de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof heeft mogelijk ook gevolgen voor deze projecten. We gaan samen met gemeenten en provincies bekijken wat die gevolgen zijn.’

Flexibel omgaan met beschikbare milieuruimte

De Chw biedt gemeenten de mogelijkheid om in aangewezen gebieden flexibeler om te gaan met de beschikbare milieuruimte. Bijvoorbeeld in samenspraak met een bedrijf maatregelen te nemen waarmee emissie wordt beperkt. Dit heeft als doel om bijvoorbeeld ruimte te creëren voor nieuwe bedrijven, duurzaamheidsprojecten of voor nieuwe functies zoals wonen, Met behoud of zelfs verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

In totaal zijn 26 projecten verspreid over heel Nederland aan de Chw toegevoegd. De nieuwe projecten hebben betrekking op bijvoorbeeld de inrichting en/of herstructurering van bedrijventerreinen, de circulaire economie, herontwikkeling van stationsgebieden, gezondheid en duurzaamheid.

Omgevingswet

De Crisis- en herstelwet loopt vooruit op de Omgevingswet, die in januari 2021 ingaat. De Omgevingswet biedt straks de instrumenten voor ontwikkeling en bescherming van de fysieke leefomgeving. In de praktijk blijkt dat veel partijen behoefte hebben aan de Omgevingswet om knelpunten op te lossen die maatschappelijke gewenste ontwikkelingen in de weg staan. Door de Crisis- en herstelwet is het nu al mogelijk om te experimenteren met elementen uit deze nieuwe wet. In totaal lopen op dit moment 355 Chw projecten in 171 gemeenten.

Meer weten?