Aanvullingswet geluid Omgevingswet door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet. De Aanvullingswet Geluid is onderdeel van de stelselherziening Omgevingsrecht. De Aanvullingswet gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.

Wat regelt de Aanvullingswet geluid?

De Aanvullingswet creëert de juridische kaders voor inbouw van de nieuwe geluidregels voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen in het stelsel van de Omgevingswet. En de wet geeft ruimte aan vernieuwingen op het gebied van geluid. De regels worden verder uitgewerkt in het Aanvullingsbesluit Geluid en de Aanvullingsregeling Geluid.

Aanvullingswetten

De Aanvullingswet Geluid is één van de vier Aanvullingswetten bij de Omgevingswet. De andere drie gaan over Bodem, Natuur en Grondzaken.