Ook derde Wetgevingsupdate druk bezocht

De Wetgevingsupdate blijft voorzien in de behoefte aan informatie over de actuele stand van zaken rond de Omgevingswet. Bijna 200 omgevingsmanagers, beleidsadviseurs en juristen hadden de keuze uit 11 workshops. Naast de gebruikelijke updates over bijvoorbeeld het Overgangsrecht, de Bruidsschat en financiële gevolgen van de Omgevingswet, stonden diverse praktijkvoorbeelden en aanpakken centraal. Dit past bij de fase waarin overheden zich bevinden: oefenen met de Omgevingswet.

Kristel Lammers van de VNG en Lidia Palm, MT-lid bij Eenvoudig Beter,  openden de update met een korte terugblik op de afgelopen zes maanden. Belangrijke mijlpaal in het wetgevingsproces was bijvoorbeeld de vaststelling van de wetswijziging van de Crisis- en Herstelwet door de Eerste Kamer eind mei. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om nieuwe projecten en gebieden voortaan bij ministeriële regeling aan te wijzen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (de voorloper van het omgevingsplan). Dat is belangrijk, want dan kunnen gemeenten sneller profiteren van de voordelen van de Chw en vast oefenen in de praktijk met de instrumenten van de Omgevingswet.

Een mooi moment voor Marco Lurks van de VNG om de handreiking “Milieuzonering nieuwe stijl” aan Lidia Palm aan te bieden. Deze milieuzonering zonering nieuwe stijl kan vooruitlopend op de Omgevingswet nu al worden toegepast bij bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte.

Lidia Palm: “Met deze aanpak wordt nu al gezorgd voor een integratie tussen de beleidsterreinen milieu en ruimtelijke ordening bij de verdeling van milieugebruiksruimte. Dat noem ik werken in de geest van de Omgevingswet! Het is mooi te zien dat de VNG gemeenten ondersteunt met praktische handreikingen zoals deze.”

Ook deze derde Wetgevingsupdate was een samenwerking tussen de VNG, de programma’s Aan de Slag met de Omgevingswet en Eenvoudig Beter van het ministerie van BZK.

Presentaties

De beschikbare presentaties van workshops vindt u onderaan deze pagina. De rest volgt zo spoedig mogelijk.