Rosemarie Bastianen in Bouwpoort: Omgevingswet bespaart tijd en gaat versnippering tegen

Op 23 april vond in Den Haag een goedbezochte Bouwpoort-bijeenkomst plaats over de nieuwe Omgevingswet. Vertegenwoordigers uit veel geledingen van de bouw en ook enkele politici bespraken de vraag of deze nieuwe wet de enorme bouwopgave kan helpen versnellen.

De huidige stand van zaken werd geïllustreerd door drie sprekers. Leo Snel, projectleider planvorming en ruimte bij Rho Adviseurs voor Leefruimte, schetste niet alleen het spanningsveld tussen de bouwopgave en de nieuwe wet, maar ook die tussen de gemeenten en de ontwikkelende marktpartijen. Snel benadrukte dat de Omgevingswet mooie ideeën herbergt, die voor een gezondere leefomgeving gaan zorgen. Nu is het in de uitvoering nog een kwestie van goed schuiven aan de verschillende knoppen van het mengpaneel (de ‘bestuurlijke afwegingsruimte’). Snel pleit voor gebiedsgerichte keuzes, met een ideale mix van de verschillende belangen zonder beperkt te worden door de roep om veiligheid en zekerheid. Hij waarschuwde ook voor te veel versnippering door de verschillende keuzes van gemeenten.

Omgevingswet sluit aan op NEPROM-visie ‘Thuis in de toekomst’

Volgens Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter van de NEPROM, zal de Omgevingswet op de langere termijn goed aansluiten bij de NEPROM-visie ‘Thuis in de toekomst’. Voor de kortere termijn uitte zij bezorgdheid over de voortgang (of vertraging) van lopende projecten en de realisatie van nieuwe. De aantallen woningen die voor de bouwopgave nodig zijn, vereisen volgens Uitzetter opschaling. Zij ziet echter ook het risico van downscaling. Door hogere eisen en meer kwaliteit worden projecten juist kleiner. De leefomgeving mag volgens haar niet onredelijk hoge eisen opleveren, omdat die ook consequenties hebben voor betaalbaarheid en haalbaarheid.

Omgevingswet bespaart tijd en gaat versnippering tegen

Als laatste kwam namens het ministerie (BZK) Rosemarie Bastianen aan het woord. De programmadirecteur Eenvoudig Beter ziet dat er al met veel enthousiasme, via de Crisis- en herstelwet, met onderdelen uit de Omgevingswet geëxperimenteerd wordt. Die nieuwe wet gaat de bouwopgave niet minder complex maken, maar met minder vergunningen en kortere procedures wordt er wel tijd bespaard en versnippering voorkomen. Volgens Bastianen is er veel ruimte voor maatwerk en ontstaat er ook meer afwegingsruimte. Die is weliswaar niet onbegrensd, maar met een goede motivatie zijn afwijkingen mogelijk. Binnenkort komt er al een Nationale Omgevingsvisie en mede door een uitgebreid Overgangsrecht verwacht Bastianen uiteindelijk een zachte landing van de nieuwe wet (die 1 januari 2021 van kracht wordt).

Bouwpoort is een initiatief van Duurzaam Gebouwd, Koninklijke NLingenieurs, het Ministerie van BZK en NVTB.