Derde Wetgevingsupdate op 6 juni

Op donderdag 6 juni organiseren de VNG, programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het programma Aan de slag alweer de derde editie van de wetgevingsupdate. Bij deze bijeenkomst staan behalve de gebruikelijke updates, vooral diverse praktijkvoorbeelden en aanpakken centraal. Dit past bij de fase waarin de diverse overheden zich bevinden: oefenen met de Omgevingswet.

Van informatie verzamelen naar oefenen  
Over ruim anderhalf jaar treedt de Omgevingswet in werking. In het afgelopen half jaar is een aantal belangrijke onderdelen in consultatie geweest en behandeld in de Tweede Kamer. Denk bijvoorbeeld aan de Invoeringswet. Daarnaast zijn gemeenten en waterschappen aan het oefenen met het maken van juridische en toepasbare regels. Ook zijn zij bezig met het opstellen van omgevingsplannen en waterschapsverordeningen. Al deze (juridische) aspecten komen aan bod tijdens de Wetgevingsupdate. We informeren u over uiteenlopende ontwikkelingen in het nieuwe stelsel omgevingsrecht. U gaat naar huis met tools om zelf de nodige zaken voor uw organisatie uit te werken, zoals een casco voor het omgevingsplan én we laten concrete vertalingen zien vanuit de theorie. Hoe kunt u bijvoorbeeld aan de slag gaan met het verwerken van de 600 regels van de bruidsschat? 

Verloop van de dag 
In het plenaire openingswoord blikken wij terug op het laatste half jaar en krijgt u inzicht in waar we nu staan met het wetgevingsproces, welke onderdelen van de wet- en regelgeving klaar zijn en wat er nog aankomt. Vervolgens kunt u in drie rondes uit 10 verschillende sessies kiezen. De sessies zijn onderverdeeld in: 

  • Updates: informatie over de voortgang van de wetgeving 
  • Aanpakken: o.a. met tools waarmee u als overheid aan de slag kunt  
  • Praktijkvoorbeelden: concrete vertaling van de theorie naar praktijk

Schrijf u nu in!
Een waardevolle dag voor programmamanagers en juristen die zich met de Omgevingswet bezig houden bij gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, GGD-GHOR regio’s, provincies, waterschappen en rijkspartijen. Het inschrijfformulier vindt u onderaan deze pagina.

Locatie
Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist, van 13.15 uur tot 16.45 uur. 

Kosten
Kosteloos.