Behoefte aan mogelijkheden Omgevingswet blijft onverminderd groot

Vandaag is de 18de tranche van de Crisis- en Herstelwet in het Staatsblad gepubliceerd. Via de Chw kunnen overheden nu al gebruik maken van een aantal mogelijkheden uit de Omgevingswet en de bijhorende besluiten. De 18de tranche is de laatste die is gebaseerd op de huidige versie van de Chw. Het wetsvoorstel tot wijziging/uitbreiding van de Chw ligt inmiddels voor besluitvorming bij de Eerste Kamer.

Experiment Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
Via de 18de tranche zijn zestien nieuwe gebieden toegevoegd aan het experiment met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, de voorloper van het omgevingsplan. In de aangewezen gebieden streven de gemeenten onder andere naar duurzaamheid door bijvoorbeeld hergebruik van bestaande terreinen en gebouwen, het toepassen van duurzame energievoorzieningen, samenwerking tussen bedrijven of integratie van functies. Op het GreenTech Park in Boxtel bijvoorbeeld worden met slimme technologie├źn reststromen opgewaardeerd tot waardevolle hernieuwbare grondstoffen, producten en groene energie. Door de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid in dit experiment ontstaat een kenniscentrum voor circulaire energie.

Mogelijkheden combineren
Gemeenten kunnen er voordeel bij hebben om verschillende experimenten te combineren. Zo hebben Bloemendaal en Gooise Meren, Laren en Hilversum gebieden aangewezen waar zowel een strengere EPC-norm wordt vastgesteld als een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte wordt opgesteld. Die combinatie van experimenten kan de door de gemeente gewenste effecten vergroten. Leiden combineert voor het bedrijventerrein aan de Rooseveltstraat de mogelijkheden van een ontwikkelingsgebied met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Met het bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte wordt een flexibel bestemmingsplan gemaakt dat de milieugebruiksruimte optimaliseert.

Uniforme looptijd voor experimenten
Om tegemoet te komen aan de wens om vooruitlopend op de Omgevingswet zo lang mogelijk met een aantal instrumenten van de Omgevingswet te experimenteren, is gekozen voor een uniforme looptijd voor de experimenten flexibel bestemmingsplan en bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte. Is het ontwerp van het plan voor inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage gelegd, dan kan dit plan nog tot 1 januari 2024 worden vastgesteld. Dit geeft duidelijkheid voor alle betrokkenen en komt de rechtszekerheid ten goede.