Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet beschikbaar

Op veler verzoek is een speciale versie van de Omgevingswet opgesteld. Deze 'herleidbare geconsolideerde versie' biedt inzicht in de herkomst van de wijzigingen die sinds de aanbieding van de wet aan het Parlement zijn aangebracht. Bijvoorbeeld via de Nota van Verbetering, Amendementen, het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, en de Aanvullingssporen.  

In de bijlage treft u de geconsolideerde versie aan. De uitgebreide versie, waarin ook de teksten van de achterliggende documenten zijn weergegeven, kunt u opvragen via postbus.eenvoudigbeter@minbzk.nl