Aanvullingsbesluit geluid in consultatie

Van 25 februari tot en met 8 april 2019 is het aanvullingsbesluit geluid in consultatie. Iedereen die dat wil kan in deze periode reageren op het concept van dit besluit, dat een uitwerking is van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet.

Stelsel vernieuwing omgevingsrecht

De Aanvullingswet geluid is onderdeel van de vernieuwing van het stelstel van het omgevingsrecht. De aanvullingswetten zijn afzonderlijke wetten, omdat er ook nieuw beleid in staat.

Vernieuwing van het omgevingsrecht

Ga direct naar de internetconsultatie

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van IenW is inhoudelijk verantwoordelijk voor de Aanvullingswet geluid en dit besluit. Op 1 januari 2021 gaat de aanvullingswet op in de Omgevingswet, net als de aanvullingswetten voor bodem, grondeigendom en natuur. Met dit aanvullingsbesluit wordt de regelgeving voor geluid en infrastructuur en industrieterreinen opgenomen in het integrale stelsel van de Omgevingswet. De regels over geluid door andere activiteiten zijn al opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Aanvulling op drie AMvB's
De nieuwe regels voor geluid worden via het Aanvullingsbesluit geluid vooral toegevoegd aan het Besluit kwaliteit leefomgeving, een van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur van de Omgevingswet. Ook het Omgevingsbesluit wordt aangevuld. Daarnaast bevat het aanvullingsbesluit enkele wijzigingen op het gebied van geluid in het Besluit bouwwerken leefomgeving.