Hetty Klavers nieuwe voorzitter Integrale Adviescommissie Omgevingswet

‘De filosofie van de Omgevingswet is mooi, maar de wet moet in de praktijk ook gaan ‘vliegen’, toepasbaar zijn.’ Hetty Klavers ziet het als voorzitter van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet als haar taak om de bedoeling van de Omgevingswet te bewaken. Ze neemt de lessons learned van scheidend voorzitter Annemieke Nijhof als vanzelfsprekend mee. 

Hetty Klavers in gesprek met scheidend voorzitter Annemieke Nijhof

Hetty Klavers combineert de voorzittersfunctie met haar taken als dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland en diverse andere functies. Ze heeft de voorzittershamer overgenomen van Annemieke Nijhof, voormalig bestuursvoorzitter van Tauw.

Hetty brengt met plezier haar kennis en ervaring in bij de adviescommissie, zodat de Omgevingswet met succes kan worden geïmplementeerd: ‘De filosofie die achter de Omgevingswet zit is mooi. Je wilt dat de bedoeling van de wet helemaal tot haar recht komt en dat iedereen er daadwerkelijk mee aan de slag kan. De inrichting van het fysieke domein is vaak maatwerk; elke situatie is anders. De verantwoordelijkheid moet daarom op de goede plek worden neergelegd en de Omgevingswet schept de randvoorwaarden daarvoor. Een mooi voorbeeld is de vraag om een geluidsarme wijk. Als in de samenleving van een stad een serieuze behoefte bestaat aan een geluidsarme wijk, dan zou het mogelijk moeten zijn om dat te realiseren. Nu sterven dit soort initiatieven vaak een stille dood; de Omgevingswet biedt het fundament om zo’n wijk straks wel mogelijk te maken. In die stad, op die specifieke plek, omdat het in die lokale omgeving in een behoefte voorziet.’

Annemieke vult Hetty aan: Je ziet vaak dat vakmensen vanuit hun eigen expertise een oordeel geven over een plan of project. Als iedereen vasthoudt aan zijn eigen oordeel dan komen gebieden op slot te zitten en verlies je de vitaliteit. De kern van de Omgevingswet zit in de integrale aanpak: door alle belangen op tafel te leggen kun je met elkaar tot een vitale leefomgeving komen. Daarmee borg je belangrijke aspecten zoals veiligheid en gezondheid, en kom je als het ware met een mengpaneel tot een optimale invulling.’

De Integrale Adviescommissie Omgevingswet. V.l.n.r.: Jan van den Broek (VNO-NCW/rechter-plaatsvervanger rechtbank Oost-Brabant), Leendert de Bruin (Heijmans), Maarten de Hoog (DCMR), Thea Hofs (voorheen provincie Overijssel), Harm Küpers (waterschap Hunze en Aa’s), Paula Verhoeven (zelfstandig adviseur, voorheen gemeente Rotterdam), Arjan Bregman (Instituut voor Bouwrecht/hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen), Gerrit van der Veen (advocaat AKD/hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter Hetty Klavers. Niet op de foto: Esther Knabben, sinds begin 2019 secretaris van de adviescommissie.

Aanvullend verzoek voor adviescommissie

De adviescommissie toetst onder andere of de wetgevingsproducten die nodig zijn voor de Omgevingswet ook echt gaan werken in de praktijk. De minister van BZK heeft de commissie nu ook gevraagd om een integraal advies te geven over het geheel van al die wetgevingsproducten. Hetty: ‘Je zou kunnen zeggen dat de commissie over alle losse wetsonderdelen al advies heeft uitgebracht en dat een integraal advies overbodig zou zijn. Toch zie ik het belang om nog eens integraal naar het geheel te kijken: Voortschrijdend inzicht kan ervoor zorgen dat een advies van de commissie moet worden aangepast of dat er extra aandacht wordt gevraagd voor bepaalde wetsonderdelen.

We doen dit als commissie daarom graag. Het is een goed idee om nog eens te reflecteren op het geheel, zodat we zeker weten dat er een bruikbare wet wordt geïmplementeerd.’

Hetty en Annemieke horen vaak de vraag uit de praktijk “zijn we er wel klaar voor?”. Dat zouden ze beiden het liefst omdraaien naar: “wat is er nodig om te starten?”. Er is wat hen betreft geen pasklaar en definitief besluit: 'Er is een transitieperiode, we moeten gewoon beginnen!

De adviescommissie heeft een stevig programma voor 2019 en zal adviseren over het Invoeringsbesluit en de aanvullingsbesluiten natuur, geluid en grondeigendom. Hetty: ‘Aan het eind moet er een wet liggen die democratisch tot stand is gekomen. Het integraal advies is tegen het einde van Q3 klaar. De resterende tijd wil ik met de commissie ook inzetten om een agenda op te stellen voor de komende jaren. Het is natuurlijk heel belangrijk dat de wet na de implementatie beklijft, tussen de oren komt te zitten van de mensen die ermee te maken hebben.’

De Integrale Adviescommissie Omgevingswet

De Integrale Adviescommissie Omgevingswet is in 2016 opgericht om vanuit het perspectief van de uitvoeringspraktijk en met een onafhankelijke bril te adviseren over de wetgevingsproducten. De commissieleden hebben een achtergrond in het bedrijfsleven, de bouw, de wetenschap en het openbaar bestuur en adviseren op persoonlijke titel. De commissie toetst in het bijzonder of met de regelgeving wordt bijgedragen aan de verbeterdoelen en uitgangspunten van de stelselherziening. De adviescommissie adviseert tijdens de consultatiefase van een wetsontwerp of algemene maatregel van bestuur.