Aanvullingswet grondeigendom naar Tweede Kamer

Op 1 februari 2019 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet zal de Omgevingswet aanvullen met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting van het landelijk gebied en kavelruil. Ook bevat het wetsvoorstel regels over verhaal van kosten die de overheid maakt voor het aanleggen van publieke voorzieningen zoals wegen, riolering, straatverlichting, groenvoorzieningen, trottoirs en lantaarnpalen.

Samenbrengen en uniformeren

Met de Aanvullingswet worden de regels over grondeigendom in de Omgevingswet geïntegreerd en waar mogelijk geüniformeerd, zodat deze beter op elkaar zijn afgestemd en het gebruik daarvan inzichtelijker wordt. Dit nodigt uit tot een meer samenhangende inzet van de verschillende instrumenten. De regels in het wetsvoorstel over het kostenverhaal zijn zo vormgegeven, dat kosten ook kunnen worden verhaald als een gebied organisch wordt ontwikkeld of de regie van de ontwikkeling meer aan initiatiefnemers wordt gelaten. Daarmee is de overheid beter in staat om in te spelen op de huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.

Aanvullingswetten

De Aanvullingswet grondeigendom is één van de vier aanvullingswetten die bij de Omgevingswet horen. De andere drie aanvullingswetten gaan over bodem, geluid en natuur. De Aanvullingswetten geluid en natuur zijn al ingediend bij de Tweede Kamer; de Aanvullingswet bodem is eerder door de Tweede Kamer aangenomen in december 2018. De aanvullingswetten maken onderdeel uit van de Stelselherziening van het omgevingsrecht (de Omgevingswet). De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2021. De Aanvullingswet grondeigendom wordt ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (minister Ollongren).

De Omgevingswet: Eenvoudig Beter

De Omgevingswet zorgt voor een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke regels en biedt ruimte voor lokale invulling en voor initiatieven uit de samenleving. Eenvoudig en beter.
Hoe wij dat doen vindt u op deze site.