2019: op weg naar 2021

Vooruitblik op 2019 door Rosemarie Bastianen, directeur programmadirectie Eenvoudig Beter

Nog twee jaar en de Omgevingswet treedt in werking. Het komt nu echt dichtbij! Vorig jaar hadden we drie goede voornemens, waarop ik aan het einde van het jaar met veel plezier heb teruggeblikt. Ik vind het voor herhaling vatbaar, met goede voornemens die gericht zijn op de naderende inwerkingtreding.

#1 Trouw aan onze principes

Dit jaar liggen er maar liefst vijf wetten van het nieuwe omgevingsstelsel bij het parlement. Vlak voor kerst nam de Tweede Kamer al de Aanvullingswet bodem aan. De Invoeringswet en de aanvullingswetten voor geluid en natuur liggen klaar voor behandeling en binnenkort volgt nog de Aanvullingswet grondeigendom. We hebben dus een belangrijk politiek jaar voor de boeg. Met ook de voorhang in het parlement van de bijbehorende besluiten. Wat ons betreft is het cruciaal om de principes en de systematiek vast te houden die we met de Omgevingswet en de AMvB’s hebben neergezet. Alleen dan komen we tot een samenhangend stelsel dat echt eenvoudiger en beter is!

#2 Op de kleintjes letten

In het geweld van al die wetten is het extra belangrijk om op onze kleintjes te letten. Die kleintjes groeien namelijk snel op: de Omgevingsregeling, de Invoeringsregeling en ook de ministeriële regelingen van de aanvullingswetten. Daar zijn we komend jaar stevig mee aan de slag. Deze regelingen bevatten technische en administratieve regels voor het gebruik van de wet en de AMvB’s in de praktijk. Hier regelen we de noodzakelijke details. De regelingen zijn heel belangrijk voor de uitvoeringspraktijk. Immers: juist hier kunnen we een flink deel van de verbeterdoelen van het nieuwe stelsel realiseren. Ook hier gaat het om het gebruiksgemak van regelgeving en om verlichting van lasten voor bedrijven, burgers en overheden. Daarom maken we die regelingen ook in nauwe samenspraak met hun toekomstige gebruikers: de praktijkprofessionals uit het land.

Helpt u mee om op de opgroeiende kleintjes te letten? Dat kan bijvoorbeeld door uw bijdrage te leveren tijdens de internetconsultatie van de Omgevingsregeling. Die gaat in februari van start.

#3 Hulp om (nog) sneller te zijn

De tijd die resteert tot inwerkingtreding is kort, maar de behoefte aan de Omgevingswet in het land is groot. Voor wie niet wachten kan, is er de Crisis- en herstelwet (Chw) die overheden nu al de mogelijkheid geeft om gebruik te maken van instrumenten van de wet. Eind december ging de Tweede Kamer akkoord met de wetswijziging van de Chw, de Eerste Kamer is nu aan zet. We hopen dat de vernieuwde Chw medio 2019 van kracht wordt. Het biedt onder andere een snellere procedure om te kunnen experimenteren met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, de voorloper van het Omgevingsplan. Een goede voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Maak er gebruik van en dien uw voorstel in!

Ik wens u een goed 2019, op weg naar 2021.