Tweede Kamer stemt in met wetswijziging Chw

Met de Crisis- en herstelwet (Chw) kunnen overheden nu al experimenteren met instrumenten uit de Omgevingswet. Door de aanpassing ervan wordt dit verder vergemakkelijkt, onder andere met als doel de woningbouw te versnellen en de energietransitie te faciliteren.

De Chw biedt voor veel projecten in Nederland een mogelijkheid voor meer maatwerk vooruitlopend op de Omgevingswet.

Gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht:

Mede dankzij de Crisis- en herstelwet hebben we in Utrecht flink kunnen investeren in de herontwikkeling van de voormalige Amerikaanse vliegbasis Soesterberg tot woningbouw. Ook konden we sneller een aantal ecoducten bouwen, waardoor de Utrechtse Heuvelrug nu weer écht functioneert als een aaneengesloten natuurgebied.

De VNG is inhoudelijk betrokken geweest bij de voorbereiding van de wetswijziging. Lot van Hooijdonk, voorzitter van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu en lid van het VNG bestuur, spreekt van een Transitiewet:

VNG is blij met de Transitiewet, in combinatie met het feit dat de Gaswet hierin is opgenomen. Het stimuleert gemeenten in de transitie naar de Omgevingswet en geeft hen meer ruimte om complexe opgaven sneller en in samenhang op te lossen. Dat in combinatie met de wettelijke steun die gemeenten krijgen in hun opgave om wijken aardgasvrij te maken.

Vervolg

De wetswijziging, die in heel korte tijd en in samenwerking met de praktijk tot stand is gekomen, gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Na goedkeuring door de Eerste Kamer zal het wetsvoorstel in werking treden en kunnen partijen gebruik maken van de nieuwe voordelen van de wet.

Verbeteringen

Uit de praktijk bleek dat de Chw op een aantal onderdelen kon worden verbeterd. De wetswijziging bevat vier belangrijke aanpassingen waardoor de experimenteermogelijkheden uit de Chw breder inzetbaar worden.

Het gaat in de eerste plaats om een verbetering van de aanwijzingsprocedure voor experimenten van de Chw. De aanpassing levert een versnelling van zeven maanden op.

Ten tweede gaat het om een verbetering van de praktische toepasbaarheid van het zogenoemde projectuitvoeringsbesluit. Gemeenten kunnen dit instrument straks beter inzetten om de woningbouwproductie te stimuleren. Dit kan zes maanden tijdwinst opleveren.

Ten derde worden de criteria aangepast waaraan een experiment moet voldoen en meer gericht op economische structuurversterking.

Tot slot wordt het aantal wetten waarvan kan worden afgeweken uitgebreid, bijvoorbeeld met de Huisvestings- en Leegstandswet. De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen, waarmee de Gaswet aan het wetsvoorstel is toegevoegd.