Congresbundel Dag van de Omgevingswet klaar: “De praktijk aan zet bij megawet in wording”

De hoofdpunten van de zevende editie van de dag van de Omgevingswet, gehouden op 4 oktober, zijn in woord en beeld gebundeld in de congresbundel ‘De praktijk aan zet bij megawet in wording’.

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, nam de bundel in ontvangst. Hij kijkt uit naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet: “De komende periode gaan waterschappen, gemeenten en provincies via pilots proefdraaien in de praktijk. Een dag als de Dag van de Omgevingswet biedt professionals de mogelijkheid de stand van zaken mee te krijgen en om ervaringen uit te wisselen. Door nu aan de slag te gaan met casussen uit de praktijk komen we weer een stap dichter bij 2021, het jaar waarin de wet in werking treedt.” Oosters liet dit weten tijdens de presentatie van het boek ‘De praktijk aan zet bij megawet in wording’ van de VVM, netwerk van milieuprofessionals.

Naast een plenair programma bestond de Dag van de Omgevingswet dit jaar uit meer dan dertig deelsessies. Vrijwel alle aspecten van de wet kwamen uitvoerig aan de orde. De belangrijkste bevindingen zijn samengevat in de congresbundel. Hans Oosters is onder de indruk van de informatieschat over de nieuwe wet. “De grote lijn van de Dag van de Omgevingswet was ‘hard op weg naar de eindstreep’. Dat deze eindstreep steeds meer in zicht komt, is te zien aan alle informatie die al verzameld is en samengevoegd wordt. De Omgevingswet krijgt steeds meer vorm en de implementatie ervan vordert gestaag.”

Nu de eindstreep voor de wet nadert, komt de uitvoeringspraktijk meer aan zet. In het programma van de dag was hiervoor dan ook veel aandacht. Projectleiders deelden volop hun kennis en ervaring met de ruim 300 deelnemers aan het congres dat plaatsvond in het provinciehuis van Utrecht. Het werd ook duidelijk dat er nog veel te doen staat om vanaf 1 januari 2021 daadwerkelijk aan de hand van een vernieuwde werkwijze invulling te geven aan het omgevingsbeleid. Dit aspect krijgt in de congresbundel nadrukkelijk aandacht.

Eenvoudig Beter

Ook de programmadirectie Eenvoudig Beter van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties leverde een bijdrage aan de dag. Rosemarie Bastianen, programmadirecteur, vergeleek de implementatie van de Omgevingswet met de wielersport: “Het pionieren is voorbij, de wet gaat er echt komen. Onderweg nemen we bergetappes, maken we treintjes en worden er schouderklopjes uitgedeeld. Inmiddels zijn we hard op weg naar de eindstreep, en we weten ook dat er daarna nog meer etappes volgen”, liet zij weten. Diverse medewerkers van Eenvoudig Beter leverden bijdragen aan verdiepende deelsessies. De informatie uit deze bijdragen is te vinden in de congresbundel.

Congresbundel verkrijgbaar

‘De praktijk aan zet bij megawet in wording’ is kosteloos te downloaden (pdf) van de website van de VVM. Een gedrukt exemplaar is per mail te bestellen via bureau@vvm.info (kosten € 12,50 incl. verzendkosten) o.v.v. ‘Omgevingswet’. De volgende editie van de Dag van de Omgevingswet vindt plaats op 10 oktober 2019 in Utrecht.

Hans Oosters (rechts), voorzitter Unie van Waterschappen, ontvangt uit handen van Jos Dolstra, voorzitter van de VVM-sectie Milieurecht en Praktijk het 1e exemplaar van de terugblik op de Dag van de Omgevingswet 2018