Interview Erik Jan van Kempen | ‘Wetten maken niet de wereld, mensen doen dat’

Over twee jaar wordt de Omgevingswet van kracht. Tijd voor een update over de stand van zaken bij de invoering. ROmagazine interviewde Erik Jan van Kempen, programma directeur-generaal bij het ministerie van BZK en verantwoordelijk voor het wetgevingstraject en het interbestuurlijke implementatieprogramma. Van Kempen: ‘Uiteindelijk gaat het er met de Omgevingswet om dat we de basiswaarden van de democratie waarmaken en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.’

lees het interview op pagina 28-30 van ROmagazine