Artikel | De stand van de stelselherziening: een rijke oogst aan vastgestelde en ontwerpregelgeving

De afgelopen periode heeft voor de stelselherziening van het omgevingsrecht een rijke oogst opgeleverd aan vastgestelde en ontwerpregelgeving. In het Tijdschrift voor Omgevingsrecht gaat Wilco de Vos van het ministerie van BZK uitgebreid in op het advies van de Raad van State over de AMvB’s en de Invoeringswet van de Omgevingswet. Welke onderwerpen kwamen aan bod en tot welke wijzigingen hebben ze geleid? Daarnaast gaat het artikel in op het Aanvullingswetsvoorstel natuur en nog komende onderdelen van de stelselherziening.

lees het artikel