Tweede Wetgevingsupdate: waardering voor mini-colleges

De Wetgevingsupdate voor de Omgevingswet blijkt wederom een groot succes! Met meer dan 220 aanmeldingen voor 11 verschillende workshops werden de verwachtingen ruim overtroffen. De informatiebehoefte blijkt groot te zijn in het gezelschap van juristen, programmamanagers en beleidsadviseurs.

Ook deze tweede Wetgevingsupdate was een samenwerking tussen de VNG, het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van BZK. In de sfeervolle ambiance van De Mariënhof in Amersfoort werden de deelnemers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet. Deze keer werd specifiek aandacht besteed aan onderwerpen die in het Invoeringsbesluit Omgevingswet zijn opgenomen, omdat deze in consultatie is tot 21 december. Ook werd bij alle sessies aandacht besteed aan het vertalen van de wet naar de praktijk. Er blijkt grote behoefte aan deze mini-colleges: de wet wordt concreter en het wordt duidelijker hoe de wet in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast.

Het Invoeringsbesluit Omgevingswet is in consultatie tot 21 december 2018. Tijdens deze wetgevingsupdate werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en werden de deelnemers opgeroepen de internetconsultatie te gebruiken om hun input te geven. 

Enkele reacties van deelnemers:

  • “De Omgevingswet is voor mij nog steeds een zoektocht; deze bijeenkomsten maken de wet concreter!”
  • “Ik krijg de stroom informatie niet weggelezen, fijn dit soort mini-colleges!”
  • “Waardering voor de diepgang, casussen en praktijkvoorbeelden.”

Presentaties en volgende Wetgevingsupdate

De informatie en de presentaties van de verschillende workshops vindt u onderaan deze pagina. De volgende wetgevingsupdate is gepland voor de zomer van 2019.