Nieuw: geïntegreerde versies Omgevingswet met wijzigingen Aanvullingswetten bodem en geluid

Eerder dit jaar gingen de Aanvullingswetten voor bodem en geluid naar de Tweede Kamer. Bij inwerkingtreding van het nieuwe omgevingsstelsel op 1 januari 2021 gaan deze wetten op in de Omgevingswet.

Om inzichtelijk te maken hoe de aanvullingswetten landen in de Omgevingswet, zijn nu twee geïntegreerde versies van de Omgevingswet beschikbaar waarin de wijzigingen van de aanvullingswetten zijn opgenomen (‘geconsolideerde’ versies Omgevingswet). Deze geïntegreerde versies bevatten ook de wijzigingen als gevolg van de Invoeringswet van de Omgevingswet.