Artikel | De betekenis van de stelselherziening voor de vastgoedpraktijk

Deze zomer werden de vier AMvB’s van de Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. In het tijdschrift Vastgoedrecht licht Paul Pestman van het ministerie van BZK toe hoe de vier AMvB’s in elkaar zitten en wat de belangrijkste sturingsprincipes zijn geweest. Ook gaat hij in op een aantal consequenties voor de vastgoedpraktijk.

Lees het artikel