Praktijkfestival Omgevingswet: samen geschiedenis schrijven

Gewoon doen – praktijk in beweging! Dat was het thema van het Praktijkfestival Omgevingswet dat 10 september plaatsvond. Zo’n 600 medewerkers van overheden, bestuurders en andere organisaties ontmoetten elkaar in de Fokker Terminal Den Haag. De bezoekers kwamen er letterlijk in beweging. Zij verplaatsten zich naar de diverse podia om van collega’s te horen hoe zij ‘gewoon doen’ toepassen op de Omgevingswet.

Aan verhalen geen gebrek vandaag; door het hele land oefenen partijen al volop met de Omgevingswet. Met het ‘bestemmingsplan verbrede reikwijdte’ uit de Crisis- en herstelwet (Chw) bijvoorbeeld. Of via een pilot van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Tijdens het Praktijkfestival is alle ruimte om ervaringen uit te wisselen met collega’s die iets soortgelijks doen. Voor de gelegenheid zijn de zalen van de voormalige school voor de luchtvaarttechniek omgedoopt tot het Parelpodium – voor de échte Omgevingswetpareltjes, het Collegetheater en het Interviewpodium. Doorlopend is er een grote markt waar initiatiefnemers het verhaal vertellen bij hun projecten.

Huis staat grotendeels

Gespreksleider en hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, Co Verdaas, trapt af op het hoofdpodium. Hij opent de dag met Rosemarie Bastianen, directeur Eenvoudig Beter en Monique Arnolds, programmamanager Crisis- en herstelwet bij BZK. Bastianen blikt terug: ‘Voor de zomer bereikten we een paar prachtige mijlpalen. Je kunt het ook wel vergelijken met het bouwen van een huis; de begane grond is af. Dat is de Omgevingswet. De vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Daarmee is ook de eerste etage ingericht. En het dak, de Omgevingsregeling, is bijna klaar. De pannen moeten er nog op, maar we zijn al een heel eind met de realisatie van het wettelijk kader.’ Ze vervolgt haar positieve verhaal: ‘Het is iets groots wat we met elkaar doen. We schrijven geschiedenis. Het is belangrijk dat we veel van elkaar leren en elkaar helpen. De goede dingen delen, maar ook de missers. Daarom is een dag als deze zo waardevol.’  

Aanmelden Chw kan nog

Arnolds vertelt over de aanpassing van de Crisis- en herstelwet: ‘Met de Chw kunnen overheden nu al gebruikmaken van instrumenten uit de Omgevingswet. Door de aanpassing van de Chw wordt dit verder vergemakkelijkt. We hebben het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Hopelijk wordt dat snel behandeld en treedt de aanpassing van de Chw op 1 januari 2019 in werking. Wie zich nog wil aanmelden voor experimenten onder de Chw, kan zeker contact opnemen’, vertelt Arnolds. ‘Het is altijd goed om te sparren over wat wel en niet kan.’ Wat de programmamanager in 2029 bereikt hoopt te hebben? ‘Dat mensen die iets willen realiseren in hun leefomgeving beter gehoord worden. Dat wij als overheid veel meer naar buiten zijn gericht. En dat we binnen iets maken wat goed is voor ons allemaal.’ 

Samen oefenen

Er worden veel visitekaartjes uitgewisseld en bij meerdere kraampjes op de projectenmarkt staan geïnteresseerden te luisteren naar praktijkervaringen van (overheids)organisaties. Een van de bezoekers van het Praktijkfestival is Roel van de Camp, raadslid van de gemeente Oss. Hij is in Den Haag met een flinke delegatie: vijf raadsleden, drie ambtenaren, twee ICT’ers en de raadsgriffier. Dat is niet voor niets: ‘De gemeente Oss heeft een stad, dorpen en veel buitengebied. In het licht van de Omgevingswet is dat een flinke uitdaging. We zijn hier om te leren van de ideeën en methodieken van andere gemeenten in een soortgelijke situatie. Het zou mooi zijn als we hier interessante contacten opdoen, met wie we in de toekomst samen kunnen oefenen.  

Hart van Holland winnaar Aandeslag Trofee

Tot besluit is nog de uitreiking van de Aandeslag Trofee door directeur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, Heleen Groot. Zij mag de trofee overhandigen aan Hart van Holland, één van de zes genomineerden. ‘Het is te prijzen dat tien gemeenten op bijzondere manier en écht gezamenlijk gewerkt hebben aan de regionale agenda omgevingsvisie. En dat zij daarbij honderdduizenden inwoners hebben betrokken door naar ze toe te gaan’, aldus Groot.