Advies Raad van State over Aanvullingswet grondeigendom

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in augustus advies uitgebracht over het voorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. De komende periode wordt het advies verwerkt door de regering. Daarna zal het voorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit zal naar verwachting begin 2019 gebeuren. Dan zal ook het advies van de Raad van State worden gepubliceerd, samen met de reactie van de regering (het nader rapport).