DG Omgevingswet Erik Jan van Kempen bezoekt Chemelot

Op donderdag 12 juli bracht Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet, een bezoek aan industrieterrein Chemelot in het Limburgse Sittard-Geleen. Een ochtend in het teken van de pilot Omgevingswet ‘Praktijktest Chemelot’, de koepelvergunning, veiligheid en interbestuurlijke samenwerking. Van Kempen: ‘Goed om te zien dat de gezamenlijke aanpak die de Omgevingswet beoogt hier in de praktijk werkt.’

De Omgevingswetpilot ‘Praktijktest Chemelot’

Tijdens de voorbereiding van de Omgevingswet en haar AMvB’s is veel gesproken over het fenomeen koepelvergunning. Bij een koepelvergunning vraagt een groep bedrijven samen één milieuvergunning aan voor hun gezamenlijke activiteiten. De kern is dat de bedrijven als één partij richting de overheid opereren. Bij Chemelot doen ze dat door samen een rechtspersoon te vormen: de Chemelot Site Permit B.V.

In 2017 werd een pilot gestart om de mogelijkheden en instrumenten van de Omgevingswet voor Chemelot te verkennen. Doel: onderzoeken of en hoe het werken met een koepelvergunning voor Chemelot onder de Omgevingswet kan voortbestaan en hoe de koepelvergunning dan werkt. Deelnemers van de pilot zijn de provincie Limburg, het waterschap, de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Steijn, DSM Nederland B.V. en Chemelot Site Permit B.V. Het eindresultaat van de pilot wordt kort na de zomer verwacht. 

Voor de pilot ontvingen de partijen een subsidie van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Medewerkers van de programmadirectie Eenvoudig Beter hebben gedurende een jaar actief kennis en kunde ingebracht. Ook BZK vindt het belangrijk dat bedrijven ook met de Omgevingswet samen een vergunning kunnen aanvragen en ziet de pilot als een belangrijke toets voor de uitvoerbaarheid van de regelgeving.

Gezamenlijke aanpak werkt

Vooruitlopend op de eindresultaten van de pilot was het voor DG Van Kempen en zijn delegatie goed om te zien dat de betrokken stakeholders hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Daarmee is deze aanpak helemaal in de geest van de Omgevingswet. De pilot is de eerste stap in de richting van implementatie van de Omgevingswet in de betrokken provincie en gemeenten. De partijen hebben al aangekondigd samen ook het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie ter hand te willen nemen.

Fotografie: Ilse Leijtens