Wetgevingsupdate Omgevingswet is schot in de roos

De Wetgevingsupdate voor de Omgevingswet is een schot in de roos. De zaal is uitverkocht en de entreekaarten voor de diverse workshops gaan gretig van de hand. De behoefte aan informatie is groot in het gezelschap van juristen, programmamanagers en beleidsadviseurs.

De bijeenkomst, donderdag in de Jaarbeurs in Utrecht, is een gezamenlijk initiatief van de VNG, het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van BZK. De bedoeling is om gemeentejuristen en andere betrokken bij te praten over het wetgevingstraject. Waar staan we nu? Wat kun je in je gemeente doen? Hoe kun je meepraten over de invoering? 

Goed getimed

De timing van de Wetgevingsupdate kon niet beter, woensdag werd bekend dat het ministerie van BZK € 90 miljoen beschikbaar stelt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. ‘We kunnen nu stevig vooruit,’ zegt directeur Rosemarie Bastianen van Eenvoudig Beter, de programmadirectie van het ministerie van BZK, op het podium in gesprek met Kristel Lammers, programmamanager Omgevingswet van de VNG.

Samen de regels maken

Bastianen benadrukt dat het wetgevingstraject een gezamenlijk traject is van het Rijk met de gemeenten, de waterschappen en de provincies. ‘Een vernieuwende werkwijze die we bij het Rijk breder gaan inzetten.’ Ook vernieuwend is dat de wet niet af is, terwijl overal in het land al volop wordt gewerkt aan de invoering. ‘We lopen over een brug die nog in de steigers staat.’

Ongekende kansen

Bastianen roept gemeenten op zich niet te laten afschrikken door de veelomvattendheid van de Omgevingswet. Ze citeert een opiniërend stuk uit het RO Magazine waarin wordt betoogd dat de Omgevingswet slechts bestaande instrumenten in één wet propt. Daartegenover stelt ze het essay ‘Omgevingswet, doe maar gewoon’ (NSOB) met de strekking dat de Omgevingswet de werkelijkheid totaal verandert. Bastianen: ‘Misschien kunt u als gemeente onbevangen beginnen met het idee dat het allemaal niet zoveel voorstelt, en gaandeweg bevlogen raken door de ongekende kansen die de wet biedt.’

Invoeringsbesluit

De VNG en Eenvoudig Beter roepen gemeenten en omgevingsdiensten op om mee te denken over het invoeringsbesluit. Niet alleen van juristen op het terrein van ruimtelijke ordening, ook uit de hoek van de AWB en het milieu. Waar lopen zij tegenaan? Zijn de regels werkbaar en uitvoerbaar? 

Presentaties

De informatie en de presentaties van de verschillende workshops worden volgende week gepubliceerd op het ROM-Netwerk. 

Meer informatie