Gemeenten kunnen focussen op omgevingsplan

Op 17 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen als hamerstuk aangenomen. Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Gemeenten kunnen de capaciteit die vrijkomt inzetten voor het nieuwe omgevingsplan. Daarmee biedt het wetsvoorstel gemeenten een mooie kans om de aandacht te richten op de transitie naar de Omgevingswet.

Het wetsvoorstel komt tegemoet aan wensen uit de gemeentelijke praktijk en is in nauw overleg met de VNG voorbereid. De wet zal binnenkort in werking treden.