Artikel | Sturen op het omgaan met regenwater onder de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet vervalt een aantal bestaande lozingsregels voor regenwater in het riool, de bodem en het oppervlaktewater. In de nieuwste uitgave van Water Governance verkennen Gert Dekker (Ambient) en Kryštof Krijt (Eenvoudig Beter, BZK) wat dit betekent voor de omgang met regenwater. Hoe kunnen decentrale overheden de instrumenten van de Omgevingswet benutten om hier actief op te sturen?

De omgang met regenwater is niet alleen een goed voorbeeld om de bedoeling van de herziening van het omgevingsrecht te illustreren. Het is ook een actueel vraagstuk als onderdeel van het bredere maatschappelijke thema klimaatadaptatie.

Gemeentelijke professionals voor riolering en stedelijk waterbeheer: sluit je aan bij het interne en regionale proces van de omgevingsvisie, programma’s en het omgevingsplan!

lees het artikel in Water Governance (p. 18 - 27)