Noordwest Friesland ontregelt

Op vrijdag 23 maart 2018 ondertekenden de Commerciële Club Noordwest Friesland (CC-NWF), Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Harlingen, gemeente Waadhoeke en het programma Aan de slag met de Omgevingswet een overeenkomst om samen te gaan werken in de pilot Noordwest Friesland ontregelt. Het is de eerste keer dat een netwerk van ondernemers het initiatief neemt om te gaan werken alsof de Omgevingswet al van kracht is.

Ondernemers aan de slag

Het netwerk van ondernemers (de CC-NWF) nam het initiatief tot de pilot Noordwest Friesland ontregelt. In de pilot slaan overheden en belanghebbenden de handen ineen om plannen te realiseren die waarden kunnen toevoegen aan de fysieke leefomgeving, waarbij de regels dienend zijn. Dat gaat uit van de basisfilosofie van de Omgevingswet: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’, minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet staat de pilot met raad en daad bij en zal ervoor zorgen dat ervaringen en inzichten die worden opgedaan, breed gedeeld worden. De samenwerkingsovereenkomst werd vanuit Aan de slag met de Omgevingswet ondertekend door directeur Ineke van der Hee.

Praktijkervaringen belangrijk voor afronden en implementeren Omgevingswet

Van het ministerie van BZK waren ook directeur-generaal Omgevingswet Erik Jan van Kempen en directeur Eenvoudig Beter Rosemarie Bastianen aanwezig. Van Kempen: ‘In deze pilot wilt u nu al de kansen benutten die de Omgevingswet straks biedt, terwijl wij het stelsel nog moeten afronden. Dat getuigt niet alleen van veranderingsgezindheid. Dat getuigt ook van lef! Bij BZK zullen we u het komende jaar graag volgen om uw ervaringen te gebruiken bij het afronden en implementeren van het stelsel.’