Boek over systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet

Om de instrumenten van de Omgevingswet effectief te kunnen toepassen, is inzicht nodig in de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel. Het op 16 maart verschenen boek ‘Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet’ beschrijft de hoofdlijnen en de belangrijkste instrumenten van het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht.

Naast de zes kerninstrumenten (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit) komen aanverwante onderwerpen aan bod, zoals de opbouw van het stelsel en handhaving. Uitgangspunt vormt de tekst van de Omgevingswet zoals die in het Staatsblad is gepubliceerd. Daarnaast is rekening gehouden met de concepten van de algemene maatregelen van bestuur en de Invoeringswet Omgevingswet zoals die in juni 2017 op omgevingswetportaal.nl. zijn geplaatst.

Met behulp van tabellen en schema’s worden de functionaliteiten en werking van de verschillende instrumenten verduidelijkt. In het boek wordt ook ingegaan op verschillen en overeenkomsten met de huidige wetgeving.

Het boek is bedoeld voor juristen en beleidsmedewerkers die zich het nieuwe stelsel eigen willen maken. Het is zeer geschikt als voorbereiding op de invoering van het nieuwe stelsel. De auteurs Harald Oldenziel en Wilco de Vos hebben de afgelopen jaren intensief meegewerkt aan de stelselherziening van het omgevingsrecht.