Advies Raad van State over Aanvullingswet natuur

Op 8 maart 2018 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over het voorstel voor de Aanvullingswet natuur. De komende periode wordt het advies verwerkt door de regering. Daarna zal het voorstel voor de Aanvullingswet natuur worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bij de aanbieding aan de Tweede Kamer zal ook het advies van de Raad van State worden gepubliceerd, samen met de reactie van de regering (het nader rapport).

Met het voorstel voor de Aanvullingswet natuur gaan de regels uit de Wet natuurbescherming over in het stelsel van de Omgevingswet.

Aanvullingsspoor Omgevingswet

De Aanvullingswet natuur is een van de vier wetten van het aanvullingsspoor van de Omgevingswet. De andere aanvullingssporen zijn bodem, geluid en grondeigendom. De aanvullingswetgeving maakt deel uit van de lopende beleidsontwikkelingen op de genoemde onderwerpen. De aanvullingswetten gaan op in de Omgevingswet op het moment dat deze in werking treedt.

Bij de Aanvullingswet natuur hoort het Aanvullingsbesluit natuur. Het ontwerp voor het Aanvullingsbesluit is in voorbereiding.