Advies Raad van State over AMvB’s en Invoeringswet

Op 22 december heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over de ontwerp-AMvB’s op grond van de Omgevingswet en het voorstel voor de Invoeringswet. Bij de AMvB’s gaat het om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

De komende periode wordt het advies verwerkt door de regering. Daarna zal het voorstel voor de Invoeringswet worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De parlementaire behandeling van de ontwerp-AMvB’s (‘voorhang’) werd in juni 2017 voltooid. De AMvB’s zullen na verwerking van het advies van de Raad van State worden vastgesteld en in het Staatsblad worden gepubliceerd. Dan zal ook het advies van de Raad van State worden gepubliceerd, samen met de reactie van de regering (het nader rapport). De Minister van BZK zal de Eerste en Tweede Kamer daarvan op de hoogte stellen.