Bestuurlijke afwegingsruimte: (veel) meer dan het mengpaneel

Waar denkt u aan bij ‘bestuurlijke afwegingsruimte’? Deze veelgebruikte term uit de Omgevingswet wordt vaak in verband gebracht met het ‘mengpaneel’ ofwel variabele normhoogte. Maar de Omgevingswet biedt veel meer vormen van afwegingsruimte. Denk aan de ‘rekening-houden-met’-formuleringen in de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Of aan de mogelijkheden voor maatwerk op de algemene regels van het Besluit activiteiten leefomgeving. Stuk voor stuk aangrijpingspunten voor het decentrale bestuur om haar regelgeving toe te snijden op de lokale situatie en de lokale ambities.

Paul Pestman, projectleider Bkl bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van BZK, schreef een  artikel over bestuurlijke afwegingsruimte in ROmagazine. Bij het artikel hoort een overzichtstabel van de verschillende vormen van bestuurlijke afwegingsruimte.