Monique Arnolds uitgeroepen tot minst bureaucratische rijksambtenaar

Monique Arnolds, programmamanager Crisis- en herstelwet, is op 1 november uitgeroepen tot de ‘minst bureaucratische rijksambtenaar’. Zij kreeg de titel op basis van drie criteria: makkelijk bereikbaar, direct een reactie waar je wat aan hebt en snelle besluitvorming. Friso de Zeeuw, ambassadeur ‘Versnellen’ van het ministerie van BZK, overhandigde in Zaanstad de bijbehorende prijs: de Gouden Slak.

Vereenvoudiging van regelgeving

Monique Arnolds is sinds de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet in 2010 ‘programmamanager implementatie’. Op basis van deze wet kunnen gemeenten op onderdelen vooruitlopen op de Omgevingswet en in het bijzonder op het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan). Zo kunnen gemeenten werken aan vereenvoudiging van regelgeving en aan bestuurlijk maatwerk voor ingewikkelde en innovatieve projecten. Inmiddels is voor meer dan 160 experimenten het groene licht gegeven.

Hoog meedenkgehalte

Met niet aflatend enthousiasme en een hoog meedenkgehalte ondersteunt Monique met haar ploeg gemeenten bij hun aanvraag. Daarnaast worden op steeds meer deelterreinen experimenten mogelijk gemaakt die anticiperen op de Omgevingswet. Ook die besluiten bereidt Monique voor. De Zeeuw noemde Monique dan ook de ‘Koningin van de Crisis- en herstelwet’.      

Gouden Slak

De Gouden Slak dankt zijn naam aan het programma ‘Ontslakken van Gebiedsontwikkeling’. Met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken helpt dit programma gemeenten en provincies om concrete gebiedsontwikkelingsplannen flexibeler, sneller en met minder kosten aan te pakken. Een werkwijze die naadloos aansluit op de Omgevingswet.

‘Mocht zich opnieuw een kandidaat aandienen voor de Gouden Slak dan zullen wij die snel, flexibel en voor weinig kosten toekennen’, aldus De Zeeuw.

Bron: Gebiedsontwikkeling.nu