Omgevingswet en Chw naar Binnenlandse Zaken

De Omgevingswet en de Crisis- en herstelwet vallen vanaf vandaag onder de verantwoordelijkheid van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het regeerakkoord wordt de voorzetting van de stelselherziening omgevingsrecht onderstreept en ondersteund.

In het regeerakkoord geven de regeringspartijen aan door te gaan op de ingeslagen weg om deze wetgeving te stroomlijnen en begrijpelijker te maken. ‘In de wetgeving moet helder zijn wat wel en niet is toegestaan. Belangrijk is dat we ruimte houden voor natuur, woningen, werk en recreatie.’

De geplande datum van inwerkingtreding van het nieuwe omgevingsstelsel is 1 januari 2021.